Z jakiego powodu wspomina się o tym, iż kredyt niemal zawsze pełni określoną rolę, jednocześnie dostępny jest pod wieloma postaciami lub formami, a więc charakteryzuje się tez odpowiednim przeznaczeniem? Bowiem tak w rzeczywistości właśnie jest, i trudno się z tym nie zgodzić patrząc ze znacznie większej perspektywy, a mianowicie poprzez